[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn Mon, 27 Jun 2011 09:30:00 +0700
Thanh Nguyen <[email protected]> wrote:

> >> "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với
> >> mình có thể hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người,
> >> đâu có phân biệt người dùng chuyên nghiệp với người dùng không
> >> chuyên đâu.
> >
> > Chính vì mỗi người mỗi khác, nên cần có một quy tắc chung thích
> > hợp với mọi người. Việc cross-posting rõ ràng làm làm phiền một
> > số thành viên, và cũng *rõ ràng là làm chủ đề không thể theo dõi
> > được* do các bài viết lúc tới được nhóm thư, lúc không.
> >
> > Chuyện này mình sẽ không tham gia thảo luận nữa: ý kiến cuối cùng
> > của mình là không ủng hộ cross-posting, ngay cả khi SaigonLUG
> >  "vắng như chùa bà đanh" đi nữa.
> 
> Thật ra việc coss-posting mặc dù nên hạn chế thì cũng không đến mức
> cần phải cấm cực đoan như thế miễn là chủ đề đó có liên quan và có
> thông tin hấp dẫn đến một bộ phận cộng đồng la được. IMHO, mailing
> list thì cái gì thích thì đọc cái nào không thích thì xóa có gì đâu
> mà phiền ;).
> 
> Cá nhân tôi thấy chủ đề vừa rồi bên ICT-VN cũng là thảo luận về OSS
> và có nhiều tranh luận cũng khá thú vị đó chứ (mặc dù reply hơi
> lung tung giữa các mailing list nen hơi khó theo dõi). Tuy có một
> số điểm không đồng tình với một vài bạn bênh "linux" nhung thảo
> luận này làm tôi nhớ lại tinh thần phát triển cộng đồng OSS của anh
> em VietLUG thủa ban đầu rất hào hứng va sôi nổi.

Mình viết rõ ra để bạn không hiểu sai ý của mình nhé: vấn đề không phải là open mind hoặc không, mà *chính là việc cross-posting* đã làm các chủ đề nhận được ở SaigonLUG không thể theo dõi được. Bạn có thể kiểm tra nội dung ở kho lưu trữ của nhóm thư của SaigonLUG. Đó chính là mấu chốt của các bài viết liên quan tới cross-posting ở đây. 

Cảm ơn và chúc vui.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115