[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG> > > > Cá nhân mình thấy kể cả ở hanoilug hay saigonlug, ngoài những
> > > > thông báo rủ nhau ăn nhậu, hoạt động này nọ, thì đa phần các
> > > > thông tin khác về kĩ thuật chẳng mấy hữu ích, giống như nói cho
> > > > có.
> > > >
> > >
> > > Bác Hải Nam nói thế này hơi sốc. Nhưng mình thấy không thể không
> > > đồng ý.
> > >
> > > Chúc vui,
> > >
> > 
> > -1
> > 
> > "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với
> > mình có thể hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người,
> > đâu có phân biệt người dùng chuyên nghiệp với người dùng không
> > chuyên đâu.
> 
> Chính vì mỗi người mỗi khác, nên cần có một quy tắc chung thích hợp với mọi người. Việc cross-posting rõ ràng làm làm phiền một số thành viên, và cũng *rõ ràng là làm chủ đề không thể theo dõi được* do các bài viết lúc tới được nhóm thư, lúc không. 
> 
> Chuyện này mình sẽ không tham gia thảo luận nữa: ý kiến cuối cùng của mình là không ủng hộ cross-posting, ngay cả khi SaigonLUG  "vắng như chùa bà đanh" đi nữa.

+1. Theo dõi 1,2 cái mailinglist thì okie chứ chục cái ML mà thỉnh 
thoảng cứ đọc cái đọc rồi thì bực mình lắm :-)

-- 
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U