[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Top 10 FOSS community in Vietnam - statsChào mọi người, 

Tôi đang muốn làm 1 stats report về top 10 FOSS community có số
thành viên đông đảo nhất tại Việt Nam.
Hiện tôi thử tự thống kê 10 cộng đồng mà mình biết, thấy tổng số
thành viên đã gần 600,000 rồi. Quả là 1 con số ấn tượng.

Mong được mọi người mình chia sẻ thêm thông tin về các cộng đồng
FOSS có đông thành viên (>1,000 hoặc >5,000 chẳng hạn) mà mình
biết.
Tôi sẽ nhận trách nhiệm tập hợp ý kiến của mọi người lên 1 báo
cáo ngắn để thấy được mức độ tham gia & ảnh hưởng của từng cộng
đồng tới đời sống xã hội nói chung.

Sau khi hoàn thành báo cáo, sẽ share ngay cho mọi người để đóng
góp thêm & cố gắng duy trì update hàng năm.

Kind regards, 
Tuan