[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG2011/6/27 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Mon, 27 Jun 2011 09:30:00 +0700
> Thanh Nguyen <[email protected]> wrote:
>> Thật ra việc coss-posting mặc dù nên hạn chế thì cũng không đến mức
>> cần phải cấm cực đoan như thế miễn là chủ đề đó có liên quan và có
>> thông tin hấp dẫn đến một bộ phận cộng đồng la được. IMHO, mailing
>> list thì cái gì thích thì đọc cái nào không thích thì xóa có gì đâu
>> mà phiền ;).
>>
>> Cá nhân tôi thấy chủ đề vừa rồi bên ICT-VN cũng là thảo luận về OSS
>> và có nhiều tranh luận cũng khá thú vị đó chứ (mặc dù reply hơi
>> lung tung giữa các mailing list nen hơi khó theo dõi). Tuy có một
>> số điểm không đồng tình với một vài bạn bênh "linux" nhung thảo
>> luận này làm tôi nhớ lại tinh thần phát triển cộng đồng OSS của anh
>> em VietLUG thủa ban đầu rất hào hứng va sôi nổi.
>
> Mình viết rõ ra để bạn không hiểu sai ý của mình nhé: vấn đề không phải là open mind hoặc không, mà *chính là việc cross-posting* đã làm các chủ đề nhận được ở SaigonLUG không thể theo dõi được. Bạn có thể kiểm tra nội dung ở kho lưu trữ của nhóm thư của SaigonLUG. Đó chính là mấu chốt của các bài viết liên quan tới cross-posting ở đây.


Hi Ky Anh,

Cái vụ open-mind là tui tiện thể nói thêm về mấy thảo luận chủ đề OSS
trước đây thôi. Sorry nếu gây ra hiểu lầm.

Còn việc cross posting thì mình đã góp ý không nên cấm hoàn toàn một
cách máy móc như thế. Chủ đề bên ICT-VN vừa rồi mặc dù post hơi loạn
xạ nhưng nếu đọc kỹ vẫn theo dõi được một phần đó chứ? IMHO, mỗi cá
nhân nếu thấy không thích topic nào thì hoàn toàn có thể tu xóa đi hay
filter vô /dev/null thôi chứ có vấn đề gì đâu? Xóa roi thì có gì mà
không theo dõi các chủ đề khác (thực SaigonLUG có bao nhiêu email
đâu)? Một mailing list bận rộn nhu LKML thì việc nhận cross-posting
cũng như spam rất thường xuyên nhưng đa sô đâu thấy có vấn đề gì? Thậm
chí LKML còn không thêm vào dòng đại loại như [LINUX-KERNEL] ở đầu để
giúp dễ dàng theo dõi các chủ đề cross-posting nữa ấy chứ.

cheers,

Thanh