[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG----- Original Message -----
> From: "Thanh Nguyen" <[email protected]>
> To: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Cc: [email protected]
> Sent: Monday, June 27, 2011 11:37:52 AM
> Subject: Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG
> 
> Còn việc cross posting thì mình đã góp ý không nên cấm hoàn toàn một
> cách máy móc như thế. Chủ đề bên ICT-VN vừa rồi mặc dù post hơi loạn
> xạ nhưng nếu đọc kỹ vẫn theo dõi được một phần đó chứ? IMHO, mỗi cá
> nhân nếu thấy không thích topic nào thì hoàn toàn có thể tu xóa đi
> hay
> filter vô /dev/null thôi chứ có vấn đề gì đâu? Xóa roi thì có gì mà
> không theo dõi các chủ đề khác (thực SaigonLUG có bao nhiêu email
> đâu)? Một mailing list bận rộn nhu LKML thì việc nhận cross-posting
> cũng như spam rất thường xuyên nhưng đa sô đâu thấy có vấn đề gì?
> Thậm
> chí LKML còn không thêm vào dòng đại loại như [LINUX-KERNEL] ở đầu để
> giúp dễ dàng theo dõi các chủ đề cross-posting nữa ấy chứ.

+1. Dĩ nhiên nên hạn chế, nhưng không nên & không cần thiết cấm hẳn.
Việc chọn thư nào, thời điểm nào... để cross-posting cứ để thành viên
đó tự quyết định (không phải ai cũng biết đường mà start 1 cái "cross"
thế đâu, thực tế là vậy :)

Thoải mái đi, Kỳ Anh, An & các bạn SaigonLUG ơi. Sau này khi trafic
trên ML mình đã cao thì hẵng tính nhiều đến việc phân loại; còn giờ cứ
ai không thích thì đặt filter xóa là xong mà.

Kind regards, 
Tuan