[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn 27/06/11 07:08, Truong Anh. Tuan wrote:
blabla...
blabla...
blabla...

Mình có 10 lí do để KHÔNG cross-post, nhưng không thích phản biện lại,
vấn đề đã được quyết định rồi, chẳng cần nói thêm ;-)
Bác Tuấn hôm nào đi bia bọt mà thuyết phục saigonlug ;-)

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/