[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn Mon, 27 Jun 2011, Truong Anh. Tuan wrote:

>
> Ở đây mình chỉ nếu 1 lý do để tiếp tục cross-posting: duy trì & tăng
> cường giao lưu, trao đổi, học tập giữa các LUGs, trong tình hình hoạt
> động của LUGs ở VN chưa được sối động lắm. Đôi khi nhận được 1 vài cái
> mail cũng làm cho mình active lên chút :)
> Ở đây chỉ nói về cross-posting giữa các LUGs ML thôi nhé, còn với ICT-VN
> thì đúng là không nên, vì ML đó có mục tiêu & thành phần khác hẳn.
>
> > vấn đề đã được quyết định rồi, chẳng cần nói thêm ;-)
>
> Ai quyết định?? :)
> Đừng nói là An hay Kỳ Anh hay xxx nào đó nhé! Mailing list của LUGs như
> thế này mà không đảm bảo tinh thần minh bạch, dân chủ thì không tồn tại
> nổi đâu.
>
> Nếu cần đ đến 1 quyết định, tốt nhất là tổ chức 1 cuộc "trưng cầu dân ý"
> dành riêng cho các thành viên trong mailing list SaigonLUG xem đa số tán
> thành hay không tán thành cross-posting.
>

Dear anh Tuấn et al,

Em có một câu hỏi off-topic một chút, cũng liên quan đến vấn đề khắc phục
cross-posting: tại sao mình không nên có mailing-list thảo luận chung (VietLUG
chẳng hạn) nhỉ?  Các thảo luận *thông thường* trên SaigonLUG, HanoiLUG, thậm
chí thông qua cross-posting từ MoST hay ICT-VN đều không liên quan về mặt địa
lý.  Số lượng active LUGers vẫn còn rất nhỏ (< 50 người).  Việc tập hợp lại
thành cộng đồng chung VietLUG có tốt hơn chăng?

Note: Có thêm VietLUG không có nghĩa là giải tán HanoiLUG/SaigonLUG.  Hai
mailing-list vẫn hoạt động bình thường nhưng sẽ tập trung phục vụ các vấn đề
gắn với vùng/miền/địa phương nhiều hơn.

>
> > Bác Tuấn hôm nào đi bia bọt mà thuyết phục saigonlug ;-)
>
> Bia nhiều phết rồi đấy :).
> Khoảng 2 tuần nữa cũng chưa biết nghĩ ra cách gì để trốn An Nguyễn khi
> "hắn" ra ngoài HN này truy lùng :D
>

Thôi miên, ru ngủ + thu phục luôn anh, tội gì phải trốn ạ ;-)

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----