[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG

(2011/06/27 8:29), Truong Anh. Tuan wrote:
----- Original Message -----
From: "Duong \"Yang\" ヤン Ha Nguyen" <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Monday, June 27, 2011 7:45:51 AM
Subject: Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG

"Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với mình có thể
hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người, đâu có phân biệt người
dùng chuyên nghiệp với người dùng không chuyên đâu.
+1.

+1

Gửi bác Kỳ Anh - một hacker và sysdmin, một geek link này :)

http://affirmations.gems4friends.com/articles/stop-thinking-negative.html

Social cũng là skill và rất cần, on hay off topic, hữu ích hay không là tùy người.

BR,

Vũ Hưng