[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGLe 27/06/2011 09:51, Nguyen Vu Hung (VNC) a écrit :
>>> "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với
>>> mình có thể hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người,
>>> đâu có phân biệt người dùng chuyên nghiệp với người dùng không
>>> chuyên đâu.
>> +1.
> 
> +1
> 

Trong mail đầu tiên mình đã nói là theo quan điểm cá nhân. Hoàn toàn
không muốn tranh luận về chuyện này, và nó cũng không liên quan đến việc
cross-post.

> 
> http://affirmations.gems4friends.com/articles/stop-thinking-negative.html
>

Có bản tiếng mẹ đẻ hoặc bài viết nào tương tự không bác? Giờ cứ đọc tài
liệu thư giãn bằng tiếng Anh lại sợ :(

> 
> Social cũng là skill và rất cần, on hay off topic, hữu ích hay không
> là tùy người.
> 

Bác đang nguỵ biện cho việc off topic?

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/