[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

À, xin lỗi anh em.

Do có nhiều người phản hồi nên em chưa tổng kết đầy đủ các ý kiến. Các
anh Kỳ Anh, Hải Nam và Hòang có quan điểm là không nên cross-posting.
Các ý kiến này cũng đáng ghi nhận.

Hiện như đã nói thì em đang sọan bản "ướm thử" cho list rules. Em sẽ
tham khảo các comment của anh em để thực hiện. Khi nào xong, em sẽ gửi
lên để anh em chỉnh sửa, thay đổi.

Cheers.
An
- -- 
An Nguyen
Linux System Administrator
FOSS Advocate

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk4ITIUACgkQXpuF67G2Esn2dgD+JM2aLsy3T7axxwLXGveOl337
bE3N98zMERENv2TM0i0BAI+N4v4YogYEmCGkGIWg4PgbbQbJDbVS+40CSRMVjQrl
=ff9R
-----END PGP SIGNATURE-----