[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGVề cái ý kiến làm ra Vietlug cũng nên có câu hỏi? Nói chung saigonlug, hainoilug chỉ thích hợp phân biệt ở vùng miền địa lý để gặp nhau trao đổi cho dễ dàng.
Chủ ý của người gửi ở nhiều nhóm thư chỉ muốn chủ đề đến được với càng nhiều người càng tốt, nhưng liệu như vậy có tốt hay không thì do quan điểm người gửi thôi.
Một điều quan trọng nữa cũng dính tới thương hiệu, vì qua theo dõi các nhóm thư tại Việt Nam thì hanoilug đang hoạt động sôi nỗi với các vấn đề trao đổi về Linux cũng như Foss trên khắp Việt Nam vì vậy có thể thu hút được nhiều người ở khắp mọi miền tham gia. Vì vậy vân đề sợ có người sẽ không biết được thông tin nội dung là không cần thiết vì nếu ai muốn thật sự muốn biết thông tin sẽ tham gia vào hanoilug còn nếu không tham gia mà đói thông tin thì ráng chịu thôi :P.
Về mặt thương hiệu thì tới đây thôi. Chắc chỉ cần lưu ý trên hanoilug một chút thì sẽ không còn ai muốn làm việc này.
--
OpenPGP key: D1495710