[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Using GUI without a mouseChào các bác,

Những tưởng dùng GUI thì phải có chuột, nhưng không phải.

Dùng GUI app không có chuộ để thử accessibility kể ra hơi điên rồi
nhưng rất hiệu quả.
Xem: http://www.itworld.com/software/177989/7-days-using-only-keyboard-shortcuts-no-mouse-no-trackpad-no-problem

Nhà em đảm bảo rằng expert dùng shortcut nhiều hơn chuột,
đặc biệt là CAD, Photoshop users hay AOC gamers.

Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà gõ lệnh nhé!
Làm như thế trình nó mới lên.
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************