[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v gia nhập Sài Gòn Lug

(2011/06/28 17:03), Phong Lam wrote:
Gửi Sài Gòn Lug;
Cho mình hỏi về việc làm thế nào để tham gia đóng góp và phát triển SGL.

Việc chắc nhiều, liệt kê theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp nhé.

1. Trao đổi tích cực trên mailing list (này)
2. Offline, nhậu nhẹt, cà phê. Phần này anh em trong SG hơi bị lười.
3. Blogging, hacking, Việt hóa FOSS...

Nghe nói anh em trong SGLug giới thiệu công việc cho nhau rất tốt.
Nghĩ là social cũng không kém phần quan trọng.

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************