[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse

(2011/06/29 0:23), Tho Nguyen wrote:
Có cái này hay nè, ai có gì hay hơn thì thêm vào đây.


http://kkovacs.eu/cool-but-obscure-unix-tools

Mình biết và dùng 9/28 tools trong số này :)
Hiểu biết vẫn hạn chế quá nhỉ, hehe.

midnight commander, .bashrc, gdb debug script, python script là các món mình cũng hay phải động vào.

Dùng vim hay emacs như là một IDE để code chắc quá nhiều bác cao thủ,
em không phải nói.

Attn: pclouds, yang

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************