[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>
>
> (2011/06/29 0:23), Tho Nguyen wrote:
>
> Có cái này hay nè, ai có gì hay hơn thì thêm vào đây.
>
>
> http://kkovacs.eu/cool-but-obscure-unix-tools

nethogs cũng giống như iptraf, nhưng ghi luôn process nào đang ăn băng
thông (thường là web browser :()

ai phải ssh thường xuyên (nhiều lần) vào một máy ở xa qua mạng chậm
thì không chừng nên ngó đến tính năng ControlMaster của OpenSSH. Về cơ
bản nó sử dụng lại kết nối đang có nên giảm thời gian "mồi" ban đầu.

cái lftp nó nói khiêm tốn quá. Điểm mạnh của lftp là tab tab tab y như
trong shell. lftp hỗ trợ sftp luôn nếu nhớ không lầm.

htop hỗ trợ luôn IO monitoring, chả cần iotop (+python) làm gì.

cowsay làm nhớ figlet quá :P
-- 
Duy