[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse

(2011/06/29 8:41), Hoang Tran wrote:
Hay :P Bác Thọ chia sẻ cái link này trên FB rồi thì phải... Để em đi cài cái ack ... :P
Nhớ ngày trước bác chê ack, dùng grep mà :-) Em giờ thì lại không sài 
ack :-| 

Love it

# among the top 10 reasons to use ack
ack is pure Perl, so it runs on Windows just fine.
http://betterthangrep.com/

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************