[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Wed, 29 Jun 2011 08:39:24 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > 
> > "Chuột là một phần không thể thiếu trong cuộc sống". Khoe hàng
> > thì đây, E17: http://metakyanh.sarovar.org/CHANGELOG.html#v202
> > 
> Oh vậy là bác Kỳ đã byebye Openbox rồi à. Em thì mới config cái
> Xmonad để cho phép chạy Openbox bên trong Xmonad để xem Openbox có
> gì hay ko đây :-D 

E17 đúng là cái mình cần : Simple, stupid and powerful :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115