[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Wed, 29 Jun 2011 08:09:56 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> 
> 
> (2011/06/28 14:40), Hoang Tran wrote:
> >> Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà
> >> gõ lệnh nhé!
> >> Làm như thế trình nó mới lên.
> >>
> > (Chọc ngoáy tí) Vấn đề là "trình gì" lên? keke  
> >
> "Trình" = kỹ năng, skill (từ lóng miền Bắc thì phải :))
> 
> Thuộc shortcut và không dùng đến chuột thì productivity sẽ tăng,
> chắc bác đồng ý chứ?
> 

Máy của mình, giờ vợ mình xài được. Sắp tới có con, thì nó cũng sẽ xài được. Mấy bác hép pi quá (hobby hay happy), e ... :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115