[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v gia nhập Sài Gòn LugHello anh Hưng

2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>
> 3. Blogging, hacking, Việt hóa FOSS...
Cho em đính chính chỗ này: SaigonLUG (xét theo các thành viên đã từng
đi offline) không có hacker và cũng không biết hacking là gì. :D Nói
thế chứ không các bác trong này nghe lại cười em múa rìu qua mắt thợ.
Hì hì.

Cheers.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C