[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse2011/6/28 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> Chào các bác,
>
> Những tưởng dùng GUI thì phải có chuột, nhưng không phải.
>
> Dùng GUI app không có chuộ để thử accessibility kể ra hơi điên rồi
> nhưng rất hiệu quả.
> Xem:
> http://www.itworld.com/software/177989/7-days-using-only-keyboard-shortcuts-no-mouse-no-trackpad-no-problem
>
> Nhà em đảm bảo rằng expert dùng shortcut nhiều hơn chuột,
> đặc biệt là CAD, Photoshop users hay AOC gamers.
>
> Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà gõ lệnh
> nhé!
> Làm như thế trình nó mới lên.

Trước khi reply về topic của anh Hưng thì em cũng phải nói đôi lời
giới thiệu, chứ không các bác lại bảo em là dân quen dùng GUI nên
không chịu bỏ chuột: Nói chung là em có thói quen làm việc bằng tty
chứ không chỉ đơn giản là vô X11 xong bật terminal emulator lên mà
thôi. Thậm chí có thời em cực đoan đến độ boot máy lên là vào thẳng
tty1, bật GNU Screen mà chiến chứ chả thèm startx. Tuy nhiên ngay cả
lúc đó thì em vẫn cứ dùng chuột đều đều, mà cụ thể là con này:

http://www.nico.schottelius.org/software/gpm/

Và đây là một trong những cái app tuyệt với nhất trong tty mà em từng biết tới.

Hehe.
An.


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C