[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Wed, 29 Jun 2011 09:55:08 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2011/6/28 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> > Chào các bác,
> >
> > Những tưởng dùng GUI thì phải có chuột, nhưng không phải.
> >
> > Dùng GUI app không có chuộ để thử accessibility kể ra hơi điên rồi
> > nhưng rất hiệu quả.
> > Xem:
> > http://www.itworld.com/software/177989/7-days-using-only-keyboard-shortcuts-no-mouse-no-trackpad-no-problem
> >
> > Nhà em đảm bảo rằng expert dùng shortcut nhiều hơn chuột,
> > đặc biệt là CAD, Photoshop users hay AOC gamers.
> >
> > Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà
> > gõ lệnh nhé!
> > Làm như thế trình nó mới lên.
> 
> Trước khi reply về topic của anh Hưng thì em cũng phải nói đôi lời
> giới thiệu, chứ không các bác lại bảo em là dân quen dùng GUI nên
> không chịu bỏ chuột: Nói chung là em có thói quen làm việc bằng tty
> chứ không chỉ đơn giản là vô X11 xong bật terminal emulator lên mà
> thôi. Thậm chí có thời em cực đoan đến độ boot máy lên là vào thẳng
> tty1, bật GNU Screen mà chiến chứ chả thèm startx. Tuy nhiên ngay cả
> lúc đó thì em vẫn cứ dùng chuột đều đều, mà cụ thể là con này:
> 
> http://www.nico.schottelius.org/software/gpm/
> 
> Và đây là một trong những cái app tuyệt với nhất trong tty mà em
> từng biết tới.

ừ, đúng rồi. nhờ gpm mà có đứa mất luôn giờ ăn trưa đấy nhá :))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115