[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Jun 29, 2011 at 08:47am, Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
> 
> cowsay làm nhớ figlet quá :P

figlet làm nhớ đến một cái software có tên là "toilet" =)). Đấy là thời 
/me đi tìm ascii art software. Nhưng chả có cái nào hay. Nên đành đi 
"copy" lung tung thôi 

Hoang
-- 
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U