[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseHi

(2011/06/29 8:47), Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:

nethogs cũng giống như iptraf, nhưng ghi luôn process nào đang ăn băng
thông (thường là web browser :()
Vậy phải mention "vmstat 1" nữa chứ nhỉ?

ai phải ssh thường xuyên (nhiều lần) vào một máy ở xa qua mạng chậm
thì không chừng nên ngó đến tính năng ControlMaster của OpenSSH. Về cơ
bản nó sử dụng lại kết nối đang có nên giảm thời gian "mồi" ban đầu.
Liên quan hơi xa xa đến screen:
Mình chạy virtual desktop ở phía server sau đó dùng tightvnc kết nối.
Nếu tắt tightvnc client thì vẫn kết nối lại được và desktop được bảo lưu.
Khá tiện, giống screen.

Riêng khoản này thì anh remote desktop của Windows gọi X bằng "cụ" :)

cái lftp nó nói khiêm tốn quá. Điểm mạnh của lftp là tab tab tab y như
trong shell. lftp hỗ trợ sftp luôn nếu nhớ không lầm.
Có có, auto complete, tự động detect text/bin, get *, recursive, có thể lập trình
để get tự động (ví dụ, sync, backup, làm mirror), save được sessions...
htop hỗ trợ luôn IO monitoring, chả cần iotop (+python) làm gì.

Hình như htop không monitor được iostat, vmstat 1 làm?

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************