[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Wed, 29 Jun 2011 11:31:57 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Hi
> 
> (2011/06/29 8:47), Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
> >
> > nethogs cũng giống như iptraf, nhưng ghi luôn process nào đang ăn
> > băng thông (thường là web browser :()
> Vậy phải mention "vmstat 1" nữa chứ nhỉ?
> 
> > ai phải ssh thường xuyên (nhiều lần) vào một máy ở xa qua mạng
> > chậm thì không chừng nên ngó đến tính năng ControlMaster của
> > OpenSSH. Về cơ bản nó sử dụng lại kết nối đang có nên giảm thời
> > gian "mồi" ban đầu.
> Liên quan hơi xa xa đến screen:
> Mình chạy virtual desktop ở phía server sau đó dùng tightvnc kết
> nối. Nếu tắt tightvnc client thì vẫn kết nối lại được và desktop
> được bảo lưu. Khá tiện, giống screen.
> 
> Riêng khoản này thì anh remote desktop của Windows gọi X bằng
> "cụ" :)

và sh!t~vnc phải gọi no-machine bằng ông tổ đấy.

>...

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115