[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xin tham gia nhom tinKính gửi người quản lý nhóm tin,

Tôi là một người dùng yêu thích Linux mong được học hỏi trao đổi kinh nghiệm cùng các anh chị và các bạn.

Mong được chấp thuận cho tham gia nhóm tin.

Trân trọng.
Võ Huy Quang.