[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseHihi

2011/6/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> và sh!t~vnc phải gọi no-mbachine bằng ông tổ đấy.

NX Technology, một dạng Remote Desktop như VNC, RDP.
http://www.google.com/search?q=nx+vs+vnc&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

IMHO, theo như em thấy thì NX tiết kiệm băng thông hơn nên ở những chỗ
nào không có cáp quang thì NX chạy khá nhanh. Còn VNC server mà chạy
qua ADSL gói gia đình thì có lẽ chậm không ai chịu nổi.

Cheers.
An
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C