[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibc2011/6/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Mấy bác thật là phiền phức. Xưa giờ tớ toàn upgrade system rồi reboot thôi. Có kernel panic mà do cái card không dây với cái card đồ họa mà ra.

Giờ hiện đại rồi, dùng kexec cho nhanh :D
-- 
Duy