[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

nosql, hive, hadoop adoptionChào các bác,

Ở VN đã có công ty nào dùng các công nghệ nosql, hive, hadoop adoption
để chơi với loại dữ liệu cực lớn, vào ra cực nhiều như FaceBook hay Twitter chưa nhỉ?

http://www.slideshare.net/royans/facebooks-petabyte-scale-data-warehouse-using-hive-and-hadoop
http://www.slideshare.net/squarecog/nosql-at-twitterdevoxx2010

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************