[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> To: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Sent: Thursday, June 30, 2011 1:57:46 PM
> Subject: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption
>

> Ở VN đã có công ty nào dùng các công nghệ nosql, hive, hadoop
> adoption
> để chơi với loại dữ liệu cực lớn, vào ra cực nhiều như FaceBook hay
> Twitter chưa nhỉ?

Thấy Kiên bên eXo [1] có đấy!

[1] http://fossasia.org/speakers/nguyen-anh-kien

Kind regards,
Tuan