[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vnlampChào các bác,

Trong SG có những công ty chuyên về FOSS rất đáng nể phục.

http://www.vnlamp.com/

# Có lẽ thời gian đầu tập trung vào LAMP, sau đó mở rộng dịch vụ.

Không rõ member của vnlamp có trong sgLUG hay không?
Có bác nào biết cụ thể hơn về công ty này không?
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************