[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoptionOn Thu, 30 Jun 2011 13:57:46 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> Ở VN đã có công ty nào dùng các công nghệ nosql, hive, hadoop
> adoption để chơi với loại dữ liệu cực lớn, vào ra cực nhiều như
> FaceBook hay Twitter chưa nhỉ?
> 
> http://www.slideshare.net/royans/facebooks-petabyte-scale-data-warehouse-using-hive-and-hadoop
> http://www.slideshare.net/squarecog/nosql-at-twitterdevoxx2010
> 

vinagame

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115