[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] vnlamp2011/6/30 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> Chào các bác,
>
> Trong SG có những công ty chuyên về FOSS rất đáng nể phục.
>
> http://www.vnlamp.com/
>
> # Có lẽ thời gian đầu tập trung vào LAMP, sau đó mở rộng dịch vụ.
>
> Không rõ member của vnlamp có trong sgLUG hay không?
> Có bác nào biết cụ thể hơn về công ty này không?
Hello anh Hưng,

Em không rõ, nhưng em có nghe vài điều tiếng không hay lắm về trung
tâm này. Và SaigonLUG KHÔNG có liên quan gì đến VNLAMP.

Cheers.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C