[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption

(2011/06/30 15:15), Nhat An wrote:
muốn biết thì dùng thôi bác.Vinagame có dùng nhưng lượng dữ liệu cũng chưa lớn đến mức TB

Mình muốn một case study:
Ở Việt Nam cũng đã có công ty dám làm, dám thử, xử lý tới hàng TB trong dịch vụ siêu khủng :)

Vẫn đang đi tìm.

Theo thời gian, vinagame chắc cũng lên TB thôi.
Vì sao? Họ dùng các công nghệ này thì chắc chắn họ phải biết nó giải quyết bài toán xử lý nhiều dữ liệu của họ.

BR,

Vũ Hưng