[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] vnlamp

(2011/06/30 15:03), Phu Le Tra Vinh wrote:
Biết,
VNLAMP do Phạm Quốc Dũng làm chủ, đa số dạy lamp. Thời kì đầu mình có tham gia, nên biết khá rõ. Thành viên sau này có hay ko thì ko biết, thành viên thời kì đầu chỉ có mình trong SGlug. Nói chung muốn biết căn bản thì học được. Mà anh tìm được thông tin gì mà có vẻ hâm mộ vnlamp vậy ?

Hâm mộ thì chưa vì đây là lần đâu tiên tui nghe tới công ty này.

IT và giáo dục đề là mảng miễn thuế :)

Người "biết rồi" sẽ không đi học.
Vì vậy, cơ này này hướng tới entry level có lẽ là định hướng đúng.