[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoptionThời gian à.Hiện tại mấy năm dữ liệu của game của chỉ vài 1-2Tb lên đến hàng chục TB và port qua nosql khó khả thì.Có nhiều dự án triển khải cũng fail.Có thể thiếu dev để phát triển.

2011/6/30 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>


(2011/06/30 15:15), Nhat An wrote:
muốn biết thì dùng thôi bác.Vinagame có dùng nhưng lượng dữ liệu cũng chưa lớn đến mức TB

Mình muốn một case study:
Ở Việt Nam cũng đã có công ty dám làm, dám thử, xử lý tới hàng TB trong dịch vụ siêu khủng :)

Vẫn đang đi tìm.

Theo thời gian, vinagame chắc cũng lên TB thôi.
Vì sao? Họ dùng các công nghệ này thì chắc chắn họ phải biết nó giải quyết bài toán xử lý nhiều dữ liệu của họ.

BR,

Vũ Hưng

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>