[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption

(2011/07/01 16:57), Nhat An wrote:
Thời gian à.Hiện tại mấy năm dữ liệu của game của chỉ vài 1-2Tb lên đến hàng chục TB và port qua nosql khó khả thì.Có nhiều dự án triển khải cũng fail.Có thể thiếu dev để phát triển.

Đưa dev vào làm nosql thì hỏng là phải rồi :) Chưa đủ trình. Dev là đi code

Với vấn đề khó và mới như thế này thì phải đưa kỹ sư CNTT cứng như An vào mới giải quyết được!