[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoptionOn Fri, 01 Jul 2011 17:01:54 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> 
> 
> (2011/07/01 16:57), Nhat An wrote:
> > Thời gian à.Hiện tại mấy năm dữ liệu của game của chỉ vài 1-2Tb
> > lên đến hàng chục TB và port qua nosql khó khả thì.Có nhiều dự án
> > triển khải cũng fail.Có thể thiếu dev để phát triển.
> 
> Đưa dev vào làm nosql thì hỏng là phải rồi :) Chưa đủ trình. Dev là
> đi code

foursquare thuê developer của MongoDB để viết riêng hàng cho họ.

> Với vấn đề khó và mới như thế này thì phải đưa kỹ sư CNTT cứng như
> An vào mới giải quyết được!
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115