[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mousekhông thấy diff, comm, strings, readelf nhỉ :(

2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>


(2011/06/29 11:56), An Nguyen wrote:
Hihi

2011/6/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
và sh!t~vnc phải gọi no-mbachine bằng ông tổ đấy.
NX Technology, một dạng Remote Desktop như VNC, RDP.
http://www.google.com/search?q=nx+vs+vnc&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

IMHO, theo như em thấy thì NX tiết kiệm băng thông hơn nên ở những chỗ
nào không có cáp quang thì NX chạy khá nhanh. Còn VNC server mà chạy
qua ADSL gói gia đình thì có lẽ chậm không ai chịu nổi.

NX techonoly sử dụng DXPC, nghĩa là giải thuật nén là LZO,
không sử dụng memory khi giải nén.

Mình chưa dùng qua *NX* nhưng nhìn giải thuật nén thì có thể đoán
rằng nó nhanh vì caching ở cả hai đầu.

Họ nhà *VNC* nói chung dùng zlib để nén, thời gian nén và phá nén chậm hơn,
tỉ lệ nén tốt hơn LZO; trade off này khó tránh khỏi.

Với tightVNC còn có thể chỉ định compression level (0 tới 9, xem man gzip).

vnc, rồi teamview... chạy qua ADSL (3MBpbs) ở VN dùng tốt An ạ.

Còn nếu thực sự care đến lag thì phải dùng ssh thay thế rồi :)

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/NX_technology
http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/
http://www.bgevolution.com/blog/vnc-compression-quality-the-works/

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung