[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoptionHaizz, thật ra vấn đề này rộng quá. Có lời khuyên là close vụ này lại. Vì cái này lý thuyết suôn thì spam mail tới năm sau cũng được. Ai muốn tìm hiểu làm farm phiết large scale, thì qua high scalability đọc rồi google how to. Tới đâu stuck la lên.
Mấy cái này mà nói chung chung thì dễ chém gió lắm, vì mỗi môi trường cần môt kiểu scaling khác nhau, ai ham hố cloud hay cluster, fast & furious vĩ đại đọc xong 1 bài viết về farm của Evernote tự nhiên thấy mình thừa học thiếu hành liền.2011/7/1 Hung Nguyen <[email protected]>
Thời này còn người rảnh làm cho vui sao?

2011/7/1 Nhat An <[email protected]>
Đúng như Huỳnh đã nói muốn dùng nosql cho enterprise thì phai mua support thôi còn dùng nghiên cứu cho vui thi ai cũng làm được.Vì còn nhiều vấn đề khi vào thực tế mới phát sinh.

2011/7/1 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Fri, 01 Jul 2011 17:01:54 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

>
>
> (2011/07/01 16:57), Nhat An wrote:
> > Thời gian à.Hiện tại mấy năm dữ liệu của game của chỉ vài 1-2Tb
> > lên đến hàng chục TB và port qua nosql khó khả thì.Có nhiều dự án
> > triển khải cũng fail.Có thể thiếu dev để phát triển.
>
> Đưa dev vào làm nosql thì hỏng là phải rồi :) Chưa đủ trình. Dev là
> đi code

foursquare thuê developer của MongoDB để viết riêng hàng cho họ.

> Với vấn đề khó và mới như thế này thì phải đưa kỹ sư CNTT cứng như
> An vào mới giải quyết được!
>


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>