[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption

2011/7/2 Phu Le Tra Vinh <[email protected]>
Haizz, thật ra vấn đề này rộng quá. Có lời khuyên là close vụ này lại. Vì cái này lý thuyết suôn thì spam mail tới năm sau cũng được. Ai muốn tìm hiểu làm farm phiết large scale, thì qua high scalability đọc rồi google how to. Tới đâu stuck la lên.
Mấy cái này mà nói chung chung thì dễ chém gió lắm, vì mỗi môi trường cần môt kiểu scaling khác nhau, ai ham hố cloud hay cluster, fast & furious vĩ đại đọc xong 1 bài viết về farm của Evernote tự nhiên thấy mình thừa học thiếu hành liền.

Cả Facebook và Twitter đều mở, chia sẻ thiết kế và kinh nghiệm scaling của họ.
Mình nghĩ rất đang học hỏi.

Anh em chắc chưa nhiều người có kinh nghiệm phần này, nên chứ trao đổi thôi
# chả phải close làm gì :)

http://www.techiegyan.com/2009/04/13/facebook%E2%80%99s-architecture/
http://highscalability.com/scaling-twitter-making-twitter-10000-percent-faster

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16