[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tuyển LTV LAMP có kinh nghiệm (đặc biệt Drupal, WordPress)Chào các bạn,

Người quen của mình muốn tìm 1 người dẫn dắt nhóm web biz cho công ty
Emerald (thông tin về công ty:
http://www.thongtincongnghe.com/article/22440).

Thông tin chi tiết có ở dưới (cụ thể hơn thì vào
http://www.thongtincongnghe.com/job/26012-senior-drupal-wordpress-developer).
Làm việc ở TP.HCM nhưng có thể bàn lại được. Có thắc mắc gì thì liên lạc
riêng với mình hoặc theo thông tin ghi trong bản tin.

Mô tả công việc:
- Develop different types of websites, such as corporate site, CMS site,
community site, micro-site, on-demand site, mobile site...
- Analyze customer requirements, build project plan, and write project
specification
- Run tests to ensure website quality, such as function test,
compatibility test, load test, XHTML/CSS validity test, security test...
- Optimize website for better performance
- Implement Search Engine Optimization

Yêu cầu công việc:
- Working experience: Minimum 1 year experience using Drupal/Wordpress
framework
- Understanding about web development process
- Good PHP coding skill, know W3C coding standards
- Experience with CSS, HTML/XHTML, Javascript/AJAX, jQuery, MySQL
- Ability to read English materials
- Can build the entire website alone
- Good teamwork skills and able to handle pressure
- SEO knowledge & URL rewriting skill is a plus
- Education: Bachelor of IT (not compulsory)

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/