[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT-FYI: Sillicon sắp hết thời, nanomagnet lên ngôi?Chào các bác,

Có người nói với vi xử lý, nanomagnet sắp thay thế silicon kia kìa :)
vừa nhỏ về cỡ, vừa tiết kiệm năng lượng, không tỏa nhiệt.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110701101737.htm