[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CentOS 6.0 is outChào bác Tuấn, bác Trúc và các bác,

(cũng đã gửi lên HanoiLug)

# Hình như bác Tuấn và bác Trúc *đang* update.
# Không biết sync xong chưa? Chắc lâu nhỉ?

CentOS 6.0 out rồi, chắc cần mirror :)
http://www.karan.org/blog/index.php/2011/07/10/release-for-centos-6-0-i386-and-x86-64

Gửi các bác muốn chuyển từ RHEL sang CentOS:
- Làm theo hướng dẫn ở đây
  http://wiki.centos.org/Manuals/ReleaseNotes/CentOS6.0
- Nói ngắn gọn, chỉ cần rpm -e redhat-release* và cài rpm -i centos-release là OK.
  Sau khi thay thế gói này, grab splash screen sẽ nhìn giống như logo của [email protected] LUG

Danh sách CentOS mirror được host ở Việt Nam được CentOS công nhận
http://mirror-status.centos.org/#vn

BR,

Vũ Hưng