[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BSD file systemNhờ các bác trả lời giúp Quốc câu hỏi này :)

Em nghe nói trên Linux có mớ "dependencies", còn trên BSD không biết
có không anh? Còn giải pháp chống phân mãn đãi cứng của FreeBSD anh
thấy thế nào anh?
<vuhung>
Vấn đề disk defragment trên BSD mình không hiểu, và  cũng không hiểu BSD dùng file system nào.
Có lẽ nên hỏi trên SaigonLUG -> nhiều cao thủ chuyên sâu lắm :)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************