[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file systemOn Wed, 13 Jul 2011 09:58:03 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Nhờ các bác trả lời giúp Quốc câu hỏi này :)
> 
> > Em nghe nói trên Linux có mớ "dependencies", còn trên BSD không
> > biết có không anh? Còn giải pháp chống phân mãn đãi cứng của
> > FreeBSD anh thấy thế nào anh?
> <vuhung>
> Vấn đề disk defragment trên BSD mình không hiểu, và  cũng không
> hiểu BSD dùng file system nào.
> Có lẽ nên hỏi trên SaigonLUG -> nhiều cao thủ chuyên sâu lắm :)
> 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_defragmentation

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115