[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file system

(2011/07/13 10:21), Anh K. Huynh wrote:
On Wed, 13 Jul 2011 09:58:03 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

Nhờ các bác trả lời giúp Quốc câu hỏi này :)

Em nghe nói trên Linux có mớ "dependencies", còn trên BSD không
biết có không anh? Còn giải pháp chống phân mãn đãi cứng của
FreeBSD anh thấy thế nào anh?
<vuhung>
Vấn đề disk defragment trên BSD mình không hiểu, và  cũng không
hiểu BSD dùng file system nào.
Có lẽ nên hỏi trên SaigonLUG -> nhiều cao thủ chuyên sâu lắm :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_defragmentation

Em đọc nhưng chưa "thủng" :)

Quốc (người hỏi câu này) là sinh viên không phải chuyên nghành IT.
# Nên chắc cũng không hiểu :)

Bác Kỳ Anh giải thích rõ "vì sao trên BSD không có disk fragment"  được không ạ?

Vũ Hưng