[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file systemOn Wed, 13 Jul 2011 10:26:29 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> 
> 
> (2011/07/13 10:21), Anh K. Huynh wrote:
> > On Wed, 13 Jul 2011 09:58:03 +0700
> > "Nguyen Vu Hung (VNC)"<[email protected]>  wrote:
> >
> >> Nhờ các bác trả lời giúp Quốc câu hỏi này :)
> >>
> >>> Em nghe nói trên Linux có mớ "dependencies", còn trên BSD không
> >>> biết có không anh? Còn giải pháp chống phân mãn đãi cứng của
> >>> FreeBSD anh thấy thế nào anh?
> >> <vuhung>
> >> Vấn đề disk defragment trên BSD mình không hiểu, và  cũng không
> >> hiểu BSD dùng file system nào.
> >> Có lẽ nên hỏi trên SaigonLUG ->  nhiều cao thủ chuyên sâu lắm :)
> >>
> > http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_defragmentation
> >
> Em đọc nhưng chưa "thủng" :)
> 
> Quốc (người hỏi câu này) là sinh viên không phải chuyên nghành IT.
> # Nên chắc cũng không hiểu :)
> 
> Bác Kỳ Anh giải thích rõ "vì sao trên BSD không có disk fragment"
> được không ạ?

Chép từ trang wiki thôi. Sinh viên gì thì kệ, muốn tìm hiểu thì phải
chịu khó đọc. Lười thì khi nào mới khá nổi :D

"BSD UFS and particularly FreeBSD uses an internal reallocator that
seeks to reduce fragmentation right in the moment when the
information is written to disk. This effectively controls system
degradation after extended use."


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115