[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file system> Chép từ trang wiki thôi. Sinh viên gì thì kệ, muốn tìm hiểu thì phải
> chịu khó đọc. Lười thì khi nào mới khá nổi :D

Dạ báo cáo đồng chí đoạn trích bên dưới em đã đọc và gửi lên để anh em
cùng chia sẻ với nhau từ trước rồi ạ. Em gửi có cả định dạng Ext2, 3,
4 của Linux.

> "BSD UFS and particularly FreeBSD uses an internal reallocator that
> seeks to reduce fragmentation right in the moment when the
> information is written to disk. This effectively controls system
> degradation after extended use."-- 
Thân ái,
Quốc