[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file system

(2011/07/14 7:35), LHT. Quốc wrote:
Chép từ trang wiki thôi. Sinh viên gì thì kệ, muốn tìm hiểu thì phải
chịu khó đọc. Lười thì khi nào mới khá nổi :D
Dạ báo cáo đồng chí đoạn trích bên dưới em đã đọc và gửi lên để anh em
cùng chia sẻ với nhau từ trước rồi ạ. Em gửi có cả định dạng Ext2, 3,
4 của Linux.

Ý bác Kỳ Anh là mình phải đi học trước một chút, có gì không hiểu gì hỏi cụ thể.

Hỏi những cái mà đã có ở wikipedia thì không nên :)