[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] BSD file systemOn Thu, 14 Jul 2011, LHT. Quốc wrote:

> > Chép từ trang wiki thôi. Sinh viên gì thì kệ, muốn tìm hiểu thì phải
> > chịu khó đọc. Lười thì khi nào mới khá nổi :D
>
> Dạ báo cáo đồng chí đoạn trích bên dưới em đã đọc và gửi lên để anh em
> cùng chia sẻ với nhau từ trước rồi ạ. Em gửi có cả định dạng Ext2, 3,
> 4 của Linux.
>
> > "BSD UFS and particularly FreeBSD uses an internal reallocator that
> > seeks to reduce fragmentation right in the moment when the
> > information is written to disk. This effectively controls system
> > degradation after extended use."
>

Sau mấy hôm không check, em đã bị lost trong Inbox :-(. Giờ mới đọc thread
này của các bác, xin phép được có bổ sung nho nhỏ:

Điểm mấu chốt của vấn đề fragmentation là ở chỗ: "Đĩa phân mảnh thì hiệu suất
có giảm đi không? Nếu có thì giảm đi như thế nào? Khắc phục thế nào?" Trên
thực tế:

* Với filesystem (fs) FAT*, NTFS (Windows) và HFS/HFS+ (Mac OS X), hiệu suất
 đĩa cứng có có giảm khi đĩa cứng bị phân mảnh. FAT* và NTFS là các loại fs
 có performance decrease nặng nề nhất [1].

* Với phân vùng ZFS (*nix), UFS (*nix), ext* (Linux), hiệu suất đĩa cứng bị
 giảm đi khi vượt qua giới hạn nào đó (e.g. <= 15% Free Space chẳng hạn).
 Xem thêm [2].

Cách khắc phục, như các bác đã nói, em xin phép tổng kết:

* Với Windows: chạy công cụ defragmentation.

* Với *nix (Mac OS X, Old school Unix + Linux): cơ chế on-the-fly
 defragmentation sẽ thực thi tốt nhiệm vụ của mình. Người dùng hầu như không
 phải làm gì cả.

[1] http://ixbtlabs.com/articles/ntfs/index3.html

[2] http://geekblog.oneandoneis2.org/index.php/2006/08/17/why_doesn_t_linux_need_defragmenting

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----